Vedtaket er et kraftig nederlag for president George W. Bush.

Senatet nektet å stanse debatten om kompromissforslaget som ble utarbeidet av demokrater og liberale republikanere med støtte fra Bush.

Det manglet 15 stemmer på at loven kunne sendes direkte til presidenten for undertegning. Dermed ble lovforslaget lagt til side og Senatet gikk videre til å drøfte andre saker.

Enhver forsinkelse gjør det mindre trolig at en hardt tiltrengt reform av innvandringslovgivningen blir gjennomført mens Bush fortsatt er president. Allerede er saken et av de heteste temaene i presidentvalgkampen.

Demokratene hadde oppfordret Bush til å møte opp selv i Senatet for å hjelpe til å få forslaget igjennom, men avstemningen viser hvor liten vekt hans mening nå har for republikanere i Kongressen.

Kritikk fra begge sider

Lovforslaget er blitt kritisert både fra høyre og venstre. Særlig er de mest konservative rasende på forslaget, som de mener innebærer et amnesti for 12 millioner innvandrere som er ulovlig i USA, og dermed en premiering av ulovligheter.

De mest liberale demokratene er skeptiske til lovforslaget fordi kompromisset innebærer bygging av et 700 kilometer langt gjerde langs grensa til Mexico for å holde ulovlige innvandrere ute. Fagbevegelsen er skeptisk fordi den mener loven åpner for et system med annenklasses borgere.

Forslaget inneholder en plan som åpner for at de ulovlige innvandrerne får mulighet for å søke om lovlig opphold og etter hvert amerikansk statsborgerskap, dersom de betaler en heftig bot og reiser hjem for å søke derfra.

Det inneholder også et opplegg for framtidig innvandring og et system for midlertidige arbeidstillatelser.

Men på den annen side innebærer forslaget strengere grensekontroll og et nytt system for å hindre at arbeidsgivere ansetter ulovlige innvandrere.

På kant med konservative

I denne saken er Bush kommet på kant med sine mest konservative støttespillere, siden han mener det er nødvendig med en realistisk reform.

Forslaget om å sende lovforslaget direkte til presidenten fikk stemmene til 37 demokrater og sju republikanere. 38 av de mest konservative republikanerne, elleve demokrater og Senatets ene sosialist stemte imot.

Kompromissforslaget ble utarbeidet av en uvanlig allianse bestående av blant andre Edward Kennedy, en av de mest liberale senatorene, og den konservative republikanske senatoren, John McCain.

– Vi kan alle finne ting her vi er uenig i. Men ikke å gjøre noe er ikke et alternativ. Dette er et tema som ikke kommer til å forsvinne, sa Kennedy under debatten.

Liberale politikere og organisasjoner for innvandrere var skuffet over nederlaget for lovforslaget, trass i at det er elementer i loven de ikke liker.