Ifølge opplysninger fra det svenske Statistiska centralbyrån har befolkningen økt med 28.000 personer — den største økningen siden 1994.

Bak tallene ligger først og fremst den økte innvandringen til Sverige. 62.000 personer flyttet til landet, mens 32.000 utvandret. Det gir et innvandringsoverskudd på 30.000 personer.

Et interessant fenomen er innvandringen av dansker Øresundsbroen har ført med seg. I 2001 flyttet 1.900 personer fra Danmark til Skåne. Tilsvarende tall i 1999 var 800 personer. Mens folk gjerne flytter fra Danmark til Skåne, er det ingen økt utvandring den andre veien over broen.

Ved årsskiftet utgjør den svenske befolkningen 8.911.000 personer. Ifølge foreløpige tall for 2001 ble det født 92.000 barn, en økning på 1.500 fra året før.

Antallet døde overstiger antallet fødte med 2.000 personer, noe som medfører at Sverige på femte år på rad har et fødselsunderskudd. Men gapet er likevel blitt mindre. I 1999 ble det registrert 6.000 flere døde enn fødte.

(NTB)