Advokater:

Greve, Jan Einar 4.210.500 Steinfeld, Dag 4.139.000 Lorentzen, Knud 4.112.900 Strandborg, Per Magne 3.275.100 Brun, Christopher 1.690.000 Lillebergen, Bjørn 1.877.300 Drevland, Odd 1.410.500 Wigum, Kaj 1.366.600 Wesenberg, Helge 1.411.500

Andre innen juss:

Elstad, Erik Dagfinn (byrettsjustitiarius) 552.800 Krüger, Kai (jusprofessor) 991.200

Politi og påtale:

Wangberg, Walter (førstestatsadvokat) 424.700 Andersen, Harald (lensmann) 328.300 Kjelby, Gert Johan (statsadvokat) 355.600 Gabrielsen, Randi (statsadvokat) 400.100