Undersøkelsen viser inntekt etter skatt. De rikeste amerikanerne har hatt mye mer å vinne på skattepolitikken som har vært ført siden 1977, enn de med lav inntekt. Det har vært en systematisk skjev fordeling.

De rikeste 2,7 millioner amerikanere tjener sammenlagt like mye som de 100 millioner fattigste. Den første gruppen tilsvarer 1 prosent av befolkningen, den andre 38 prosent, eller vel en tredel av amerikanerne.

Gjennomsnittinntekten etter skatt for de rikeste er på vel 4 millioner kroner i 1999. De med lavest inntekt tjener i underkant av 70.000 kroner.

For den rikeste femdelen av amerikanske husholdninger vil den disponible inntekten ha økt med 47 prosent siden 1977 og tilsvare en disponibel inntekt på 800.000 kroner i snitt.

Hvis den rikeste hundredelen av USAs befolkning skulle skatte prosentvis like mye av sin inntekt som de gjorde i 1977, måtte de ha betalt i snitt over 300.000 kroner mer enn de gjør.

Undersøkelsen «Det økende inntektsgapet¤ er gjort av tenke-tanken Senteret for prioriteringer i budsjett og politikk og forelå i går.

NTB-Reuters