HEIDI AMSINCK

London

Med Tony Blairs avgang kan man også se frem til statsministerens memoarer. Og tittelen kan bli; «Blair: I did it my way.»

Men allerede nå er der mulig å kikke bak kulissene i Blair-regjeringen. Det kan man gjøre gjennom den første boken fra en såkalt Blair-insider, tidligere innenriksminister David Blunkett. Blunkett som er blind, leste nemlig inn sine dagbøker på bånd. Nå er båndene kommet i bokform.

Her kan man også lese om hvordan Blunkett knakk fullstendig sammen da han måtte gå av som statsråd. Avgangen kom etter avsløringer om et forhold til en gift kvinne. Dessuten ble Blunkett beskyldt for økonomisk snusk.

Kjæledegge

David Blunkett var lenge en slags kjæledegge for den mektige britiske tabloidpressen, som ellers har stilt seg nokså skeptisk til Blair-regjeringen. Han ble til stadighet avbildet sammen med sin trofaste førerhund og overøst med rosende omtale.

På politisk hold var han kjent som en dyktig parlamentariker som mestret en stri strøm av dokumenter han ikke selv kunne lese og derfor måtte få opplest eller referert. Men til slutt ble David Blunketts uryddige privatliv hans politiske bane.

Trange kår

Blunkett arbeidet seg opp fra trange kår. Ifølge avisen The Guardian har hans livshistorie mye til felles med utviklingen i Labour; forvandling, triumf og nå elendighet.

Selv om Blunkett føler sig urettferdig behandlet av pressen og noen av sine tidligere kolleger, er han ikke bitter på verken Tony Blair eller Nye Labour. Bitterheten retter han først og fremst mot seg selv.

Blunkett tegner et bilde av et hektisk og ensomt ministerliv. Boken avslører dessuten interne stridigheter og kaotiske tilstander i forkant av Irak-krigen. Uenigheten mellom Storbritannia og USA var ifølge Blunkett langt større enn det så ut til utad. Konflikten var også en stor personlig belastning på Blair.

Positivt lys

Blunkett setter ellers sin tidligere «sjef» i et positivt lys. Blair var en god støtte da det stormet som verst.

Blunkett sier han har redigert båndene sine og røper dermed at han kunne ha skrevet og avslørt mer om det indre liv i Blair-regjeringen. De store avsløringene kommer ikke i denne boken. De må man vente på til Blair selv kommer med sine memoarer **.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende**

REUTERS