Det «normale» ved den unormale situasjonen i det høyst sammensatte landet, er at hæren har fungert som enerådig hersker over pakistansk politikk.

Det må være denne kjensgjerningen som fikk Musharraf til å ta på seg uniformsluen da han lørdag erklærte unntakstilstand. For hærsjef Musharraf må det være et lyspunkt at det inntil mandag ettermiddag ikke er synlige tegn på uro i hæren, og at soldater og sikkerhetsstyrker raskt slår ned tilløp til demonstrasjoner. 1500 arresterte forteller at protester ikke tåles. DET HAR LENGE gått rykter om at det ville komme en unntakstilstand i Pakistan. Det har vært rykter om at hæren ville slå til, at det finnes offiserer som har sett med lite blide øyne på den prosessen mot «demokrati på pakistansk» som Musharraf har satt i gang.

Utskriving av nyvalg til parlamentet og maktdelingsavtalen som førte til at tidligere statsminister Benazir Bhutto vendte hjem, er en del av bakteppet for det som nå skjer.

Men kanskje viktigere av alt: Musharraf har lagt seg ut med landets Høyesterett, og det har gått rykter om at Høyesterett i løpet av kort tid ville slå fast at gjenvalget av Musharraf som president for kort tid siden var ulovlig. Skulle han velges måtte han ta av seg uniformen, bli en leder i sivil. DETTE ER EN DEL av poenget ved unntakstilstanden.

General Musharraf er ikke valgt av folket. Han ble innsatt av hæren etter kuppet i 1999.

Han er ikke en president av folket, men av de væpnede styrkene. Og nå er det general Musharraf som vil beskytte president, general Musharraf.

Han var ikke rede til å henge bort uniformen.

Kanskje er det også et trekk for å beskytte den sivile Musharraf, for å vinne tid til å føre prosessen videre. Kanskje å fravriste politisk makt hos etterfølgeren. For uansett hvor lojal den nye hærsjefen vil fremstå, uansett hvor håndplukket han måtte være; det er han som kommer til å kontrollere den politiske makten i det øyeblikk han ikler seg Musharrafs uniform. Da er det han som overtar kommandoen over hæren.

Og vi vet hvilken rolle generaler har spilt i Pakistan. DET SKJØRE DEMOKRATIET er inntil videre satt ut av spill. Høyesterett er oppløst og delvis internert, opposisjonelle er internert og nyhetsstrømmen utenfra er blokkert.

Noe overraskende er derfor meldingen om at det planlagte parlamentsvalget i midten av januar skal gå som planlagt. Om det er de kraftige reaksjonene fra USA, og Storbritannia, som har fått statsapparatet og hæren til å holde fast ved timeplanen, eller om det er et forsøk på å roe gemyttene i landet, er uklart. Uansett skal det ikke så mye til for å utsette et valg, så lenge man har uniformsluen på og føler at man ikke har kontroll.