Ordren kommer fra arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, som er øverste ansvarlig for NAV. De siste dagene har de fått mye oppmerksomhet på grunn av rotet rundt Gro Harlem Brundtland og ektemannen Arnes bruk av norske sykehus.

Hanssen har ingen problemer med å innrømme at regelverket er innviklet, og at det kan være vanskelig å orientere seg for folk som har flyttet ut. Fordi mye av det er EU-regler som Norge har sluttet seg til gjennom EØS-avtalen, mener Hanssen det er lite han kan gjøre for å forenkle reglene.

– Men jeg har sagt til NAV at de må se om de kan bedre informasjonen. De skal nå blant annet gå igjennom nettsidene, sier Hanssen.

Han har ingenting å utsette på NAVs rolle når det gjelder ekteparet Brundt-lands bruk av norsk helsevesen.

– NAV har opptrådt ryddig der, så vidt jeg kan se, sier Hanssen.

Han oppfordrer alle som flytter utenlands om å sette seg grundig inn i hva det får å bety for trygderettighetene.

– Folk må tenke igjennom at det har sine konsekvenser å flytte utenlands, sier Hanssen.