I et intervju med ABC News ble Bush onsdag spurt om han var enig med den amerikanske aviskommentatoren Thomas L. Friedman, som sammenligner dagens situasjon i Irak med Vietnam-krigen.

– Det vi nå opplever i Irak, ser ut til å være jihad-varianten av Tet-offensiven, konkluderer Friedman i onsdagens utgave av The New York Times.

– Han kan ha rett, lyder Bushs svar på spørsmålet fra ABC News.

Brannslokking

Det hvite hus var raske med å drive brannslokking etter intervjuet, og understreket at presidentens sammenligning med Vietnam-krigen var tatt ut av sammenhengen.

– Han trakk sammenhengen med propagandaen som ble ført under Tet-offensiven, sa talskvinnen Dana Perino.

– Presidenten gjentok bare det han har sagt før, om at fienden forsøker å ramme besluttsomheten vår. De vet at vi er et omsorgsfullt og medfølende folk, som lar den grove volden gå inn på oss, fortsatte Perino.

– Presidenten tror det amerikanske folk forstår viktigheten av å slå en fiende som er fast besluttet på å drepe uskyldige og frihetselskende mennesker, la hun til.

Vendepunkt

Tet-offensiven ble innledet i 1968, og bidro til daværende president Lyndon Johnsons beslutning om ikke å stille til gjenvalg samme år.

Tet-offensiven bidro også til å endre den amerikanske opinionens syn på krigen, noe amerikanske medier sterkt bidro til med sin rapportering fra Vietnam.

Mange amerikanere husker fortsatt TV-legenden Walter Cronkites kritiske rapporter under Tet-offensiven, der han intervjuet krigstrøtte amerikanske soldater og kom med åpen kritikk av president Johnson og den amerikanske forsvarsledelsen.

Ingen tilbaketrekking

President Bush utelukker i intervjuet med ABC News en tilbaketrekking fra Irak i sin egen regjeringstid, og sier at det vil være det samme som å overgi seg.

– Om vi reiser før jobben er gjort, vil al-Qaida finne en trygg havn å angripe fra. Det er nettopp dette de ønsker, sier Bush i intervjuet.

Han har lite til overs for politiske motstandere som stiller spørsmål ved den amerikanske krigføringen i Irak.

– Jeg stiller ikke spørsmål ved patriotismen deres, jeg stiller spørsmål ved vurderingsevnen deres, sier Bush.

KEVIN LAMARQUE