Avtalen, som lørdag ble undertegnet i Eritreas hovedstad Asmara, setter sluttstrek for tolv år med lavintensiv konflikt.

Opprørsgruppene i Øst-Sudan, som har slått seg sammen i den såkalte Østfronten, hevder de er blitt marginalisert og utnyttet, og at deres områder ikke har fått delta i velstandsutviklingen i landet.

Avtalen, som partene har forhandlet om i fem måneder, legger grunnlaget for deling av makt og ressurser.

Sudans største forekomster av gull og diamanter finnes i Øst-Sudan, der også landets eneste havneby, Port Sudan, ligger.