Det var den 5. august taket i koppergruva raste sammen og 33 gruvearbeidere ble fanget. I løpet av måneden som er gått siden den gang, er de innesperrede gruvearbeiderne blitt nasjonalhelter i Chile, og befolkningen følger med på hvert minste skritt i redningsaksjonen som fortsatt pågår.

Gruvearbeiderne fikk lørdag holde en samtale med sine familier hvor det ble sendt videosignaler fra gruva og opp til overflaten.

Familiene fortalte da at de søndag klokka 14.30 lokal tid ville tute med signalhorn og blåse i fløyter for å markere at det var akkurat én måned siden gruveulykken.

«Alive»

De innesperrede gruvearbeiderne ble lørdag også oppmuntret av fire overlevende fra flystyrten i Andesfjellene i 1972 som er blitt kjent gjennom boka «Alive» og gjennom filmen ved samme navn fra 1993. Etter flystyrten klarte 16 personer å holde seg i live under ekstreme forhold i 72 dager før de ble reddet.

De fire mennene, alle fra Uruguay, sier de brakte med seg et budskap om håp til de innesperrede gruvearbeiderne.

– De er i ferd med å oppdage gleden ved å være i live og viljen til å overleve, sier José Luis Inciarte, én av de overlevende.

Festet lapp til bor

Etter gruveulykken den 5. august gikk det mer enn to uker uten at redningsarbeiderne fikk kontakt med de innesperrede mennene, men den 22. august nådde et bor ned til gruvegangen. De overlevende festet da en lapp til borehodet, og denne lappen ble brakt opp til overflaten.

Etterpå kunne Chiles president Sebastián Piñera lese høyt fra lappen: «Vi er i god behold alle 33 i tilfluktsrommet.»

Nyheten om at gruvearbeiderne i San José-gruva fortsatt var i live, utløste stor jubel i Chile, og spesielt blant de pårørende som hadde slått leir ved gruva.

Et kamera sendt ned til gruvearbeiderne gjennom ei smal forsyningssjakt, og snart gikk bilder av dem over hele verden.

Redningsoperasjon

Gleden slo derimot over i fortvilelse da det viste seg at det kunne ta opptil fire måneder å redde ut de 33 gruvearbeiderne. Ifølge chilenske myndigheter er målet å få dem ut før jul.

Et 30 tonn tungt bor er nå på plass over gruva og i ferd med å grave ut ei redningssjakt. I snitt kan boret grave seg 20 meter nedover per dag.

Redningsarbeiderne har også to reserveløsninger de kan ty til dersom arbeidet med redningssjakten mislykkes.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA har bistått de chilenske redningsarbeiderne og gitt dem råd om hva de bør gjøre for å sikre at gruvearbeiderne holder seg friske.