– Bisettelsen ble gjennomført etter Ingmar Bergmans ønske som en tradisjonell Fårö-bisettelse, skriver Bergmans familie i en uttalelse lørdag.

Familien, et 20-tall Fårö-innbyggere og en liten krets venner og nære medarbeidere deltok under høytideligheten. Blant deltakerne var også Liv Ullmann, Bibi Andersson, Peter Stormare og Bergmans nære venn Erland Josephson.

Hemmelig

Familien hadde i all hemmelighet planlagt begravelsen som ble holdt ved lunsjtid i Fårö kirke på Gotland. Under seremonien var kirken sperret av mens politi og vektere holdt vakt.

Bortsett fra minneordene til presten Agneta Söderdahl ble det ikke holdt noen taler i kirken, men bisettelsen var preget av musikalske innslag. Söderdahl, som var venn av Bergman, sang en gotlandsk sang, og det ble også sunget flere kjente salmer, blant annet «Så tag nu mina händer».

– Som avslutning fant jordpåkastelsen sted på Fårö kirkegård, på en plass Ingmar Bergman hadde valgt ut, heter det i familiens uttalelse.

I skyggen under noen trær la de pårørende ned sine blomster på kisten, som var enkel og i tre, laget av en lokal snekker.

Minneseremoni

Mens presse og allmennhet var bedt om å holde seg på avstand under begravelsen, vil vanlige folk få anledning til å ta farvel med den verdensberømte regissøren fredag. Da skal det holdes en minnegudstjeneste i Visby domkirke.

– Det er så mange som vil ta avskjed. Vi vil respektere familiens ønske om en begravelse i stillhet, men det finnes også en legitim interesse fra allmennheten, sier Lennart Koskinen, biskop i Visby stift, som skal lede gudstjenesten.

Plass til mange

Kirken har plass til 800 personer, og hvis det kommer flere, skal det settes opp høyttalere på utsiden.

Gudstjenesten kommer til å minne mye om begravelsen, men i stedet for en kiste skal det settes opp et stort fotografi av Bergman lengst fremme i kirken.

Ingmar Bergman regisserte et 40-tall filmer, langt over 100 teaterforestillinger og en lang rekke fjernsynsdramaer. Han døde 30. juli i sitt hjem på Fårö. Han ble 89 år gammel.

SCANPIX SWEDEN
BENGT WANSELIUS