Det er så langt ingen indikasjoner på at flystyrten kan ha skjedd som følge av en terrorhandling, sa en Pentagon-talsmann ifølge CNN. (NTB)