NTB-REUTERS-AFP Durban

Utenfor møtelokalene demonstrerte rundt 10.000 til støtte for palestinerne. — Det jødiske folk har vært ofre for antisemittisme flere steder i verden, og var målskive for Holocaust, sa FNs generalsekretær Kofi Annan i sin åpningstale under i den sørafrikanske byen Durban. - Likevel kan vi ikke forvente av palestinerne at de skal akseptere det som en grunn til at uretter begått mot dem skal ignoreres, påpekte Annan, som oppfordret delegatene til å bruke konferansen til å bedre ofrenes situasjon, ikke til å kaste anklager mot hverandre. - Hvis vi drar herfra uten enighet, vil det være en oppmuntring til de verste elementene i ethvert samfunn, sa Annan.

Midtøsten

Strid om synet på konflikten i Midtøsten har svekket FN-konferansens muligheter til å produsere konkrete resultater. Flere vestlige land sendte bare delegasjoner på lavere nivå til konferansen, i protest mot at islamske og arabiske land har villet stemple Israel som en rasistisk okkupasjonsmakt i Midtøsten. Rundt 6.000 delegater fra mer enn 150 land skal likevel prøve å bli enige om en prinsipperklæring og en handlingsplan for å bekjempe rasisme og diskriminering. Det er meningen at hvert enkelt land skal følge opp vedtakene på hjemmebane så snart konferansen er over.

Strid om formuleringer

Det er ikke bare aktørene i Midtøsten-konflikten som har prøvd å påvirke dagsordenen og formuleringene i slutterklæringen fra konferansen. For eksempel har India arbeidet hardt for at ikke kastesystemet skal bli stemplet som rasistisk, mens Kina har prøvd å fjerne enhver henvisning til Tibet-spørsmålet. Forslaget om å ta opp det indiske kastesystemet til diskusjon kom fra Sveits. Men Sveits er selv en sinke i denne sammenheng, og har brukt 40 år på å få vedtatt sin tilslutning til FN-konvensjonen om rasediskriminering.

Norge deltar på konferansen med utviklingsminister Anne Kristin Sydnes, etter at utenriksminister Thorbjørn Jagland måtte melde forfall på grunn av «Tampa»-krisen.