16. mars i år kommer en ung mann inn i våpenbutikken Roanoke Firearms i Blacksburg, Virginia. Han velger seg ut en 9mm Glock pistol blant de nesten 400 våpnene i forretningen. Etter å ha fremlagt nødvendig legitimasjon supplerer han kjøpet med 50 patroner. Men før våpenet kan utlevers må innehaver John Markell sjekke om kjøperen er tidligere straffedømt. En faks blir sendt politiet. Svaret viser at kunden har rent rulleblad. Den 23 år gamle Cho Seung-hui betaler 571 dollar og går ut av våpenbutikken med Glock-pistolen.

Noen uker tidligere hadde han vært innom hos pantelåneren i Blacksburg. Her fikk han utlevert en Walther 22 kaliber pistol. En pistol han trolig hadde kjøpt over internett.

Nøyaktig en måned etter våpenkjøpet hos Roanoke Firearms blir 32 mennesker massakrert ved Virginia Tech Universitetet. Cho Seung-hui brukte begge pistolene, men Glock-pistolen var tydeligvis favorittpistolen, viser rapportene fra politiet.

Ingen endring

Massakren har blåst liv i våpendebatten. Men ifølge Gunnar Grenstad ved Universitetet i Bergen (UiB) er det helt usannsynlig at de amerikanske våpenlovene blir endret etter drapene i Virginia.

— Ingen vil risikere sin politiske død på en slik sak, sier Grenstad til BT. Han forsker på velgeratferd i USA og på amerikanske presidenter.

— Retten til å bære våpen er en hellighet i den amerikanske kulturen. Det spesielle er at den også er nedfelt i grunnloven. Dessuten griper spørsmålet inn i forholdet mellom et individs rettigheter og hvor mye staten kan gripe inn og regulere på individnivå.

Må være tøff for å bli valgt - Så du tror ikke drapene på 32 studenter på Virginia Tech fører til at våpenkontroll blir en del av den kommende presidentvalgkampen?

— Nei. For å bli valgt til president i USA må man vise at man er forholdsvis tøff. Og du blir ikke tøff av å ville begrense våpenlovene. De fleste amerikanere ser på retten til å bære våpen som et gode.

Det er den over 200 år gamle såkalte andre grunnlovsendringen - the second amendment - som er hjørnesteinen i all argumentasjon fra våpentilhengernes side. Den gir innbyggerne rett til å etablere lokalforsvar, en form for heimevern, og den sier videre at man ikke skal begrense folks rett til å bære våpen.

Men Grendstad påpeker at loven her er tvetydig. At folk skal kunne bære våpen og ha rett til å organisere lokale militære enheter betyr ikke nødvendigvis en rett til å bære våpen på individuelt grunnlag.

— Men det er slik loven tolkes. Den er ikke justert på over 200 år, og i og med at dette ligger i grunnloven, er det ekstremt vanskelig å endre.

Kriminelle skyter kriminelle - Viser gjentatte drap på skoler og universiteter at USA er et ekstremt voldelig samfunn?

— Det tør jeg ikke påstå. USA er både et stort og sammensatt samfunn, og det finnes selvsagt lommer med mye vold. Historisk har sørstatene vært preget av voldsglorifisering. I dag er de kriminelle områdene helst i og omkring storbyene. Svært mye av våpendrapene er begrenset til spesielle grupper, og ofte er det slik at kriminelle skyter andre kriminelle.

— De fleste amerikanere lever sine fredelige liv, og det er slett ikke slik at hele samfunnet er våpenfiksert. Men USA har en spesiell våpenkultur, og den store tilgangen gjør at det blir lett for utagerende og aggressive individer å ty til våpen. Dette er forutsetninger som ligger der, og som i hvert fall ikke reduserer sannsynligheten for slike tragiske utfall som på Virginia Tech, sier Grønstad.

Frykter Gore-effekt

Demokratene har med hensikt unngått å snakke for mye om temaet, som de mener bidro til at Al Gore tapte for George W. Bush ved valget i 2000. Gore ville ha våpenregistrering, noe som trolig kostet ham stemmer fra folk på den amerikanske landsbygda. Både demokratene og republikanerne understreker at nå må alle krefter settes inn på å avdekke alle sider ved massakren. Kravene om en strengere våpenlov har man hørt lite til. Bare demokraten John Edwards har så langt forlangt flere restriksjoner. Men også Edwards understreker borgernes prinsipielle rett til å bære skytevåpen.

ANGRER: Våpenhalder John Markell angrer i dag på at han solgte Glock-pistolen til Cho Seung-hui. ¿ Men dette var et helt vanlig våpensalg.Alle lover og regler ble fulgt, sier Markell. FOTO: CHIP SOMODEVILLA, AFP
CHIP SOMODEVILLA
DRAPSVÅPENET:En 9mm Glockpistol ble bruktunder massakrenved Virginia TechUniversity.FOTO: DON PETERSEN, AP