— Det avgjørende for min beslutning er den pressede situasjonen som politibetjentene befant seg i, sier Åke Olsson hos den svenske påtalemyndigheten.

En håndfull politibetjenter kastet stein mot aktivister på Vasaplatsen og ved Bältespännarparken 15. juni i fjor. De ble selv utsatt for steinkasting, og mener de befant seg i åpenbar livsfare. De skal ha vurdert det som bedre å kaste stein enn å bruke våpen mot angriperne. Olsson mener politiet hadde rett til å bruke vold for å beskytte seg selv.

Olsson er en av dem som utreder mistenkte forbrytelser fra politiets side under EU-toppmøtet.

— Jeg hadde fra begynnelsen 120 saker. De fleste gjelder isolerte hendelser og de fleste er henlagt, sier han.

(NTB)