Vaktene var hyret inn for å beskytte diplomater fra det amerikanske utenriksdepartementet og begynte å skyte i et veikryss i Bagdad i september 2007.

De fem har forklart at de trodde de ble angrepet, noe som i etterkant ikke er blitt bevist. 17 sivile irakere ble drept i skytingen.

Fikk immunitet

De var tiltalt for drap og risikerte fengsel i 30 år om de hadde blitt dømt. Det er uklart hva avgjørelsen har å si for en sjette sikkerhetsvakt, som sa seg skyldig i å ha drept én iraker og såret en annen.

Irakiske myndigheter har forlangt at sikkerhetsvaktene må stilles for retten i Irak.

Vaktene forklarte seg i etterkant til etterforskere fra utenriksdepartementet. Justisdepartementet, som førte saken mot sikkerhetsvaktene, skulle ikke ha tilgang til disse forklaringene, men har likevel benyttet dem som bevis i saken.

Avhørene ble i tillegg gitt i bytte mot immunitet. Utenriksdepartementet skal også ha fortalt vaktene at informasjonen kun skulle benyttes i en intern gransking av skyteepisoden og ikke i en eventuell straffesak. Justisdepartementet valgte likevel å bruke avhørsutskriftene, noe dommer Ricardo Urbina kritiserte da han avviste saken torsdag.

Ble oppløst

Urbina sier at Justisdepartementet, som førte saken mot sikkerhetsvaktene, handlet galt da de benyttet forklaringene som bevis. Han mener at departementets forklaring har vært selvmotsigende og lite troverdig.

— Vi er naturligvis skuffet over denne avgjørelsen. Vi vurderer nå hvilke muligheter vi har videre, sier talsmann for justisdepartementet, Dean Boyd.

Dommerens avgjørelse sier bare noe om bevisføringen i saken og sier ingenting om skytingen kan rettferdiggjøres eller ikke.

Skyteepisoden førte til at Blackwater ble oppløst som selskap, men det har senere dukket opp igjen under navnet Xe Services.

AP/Scanpix