Møtet i FNs hovedkvarter i New York kom i stand etter en anmodning fra myndighetene i Libanon, som krever en umiddelbar stans i Israels luftangrep mot libanesisk territorium.

Det var ventet at Sikkerhetsrådet ville komme med en presidentuttalelse etter møtet, men ifølge diplomater klarte ikke medlemslandene å bli enige om ordbruken i uttalelsen.

I stedet valgte rådet å sende ut en pressemelding hvor medlemslandene uttrykker støtte til FNs generalsekretær Kofi Annans avgjørelse om å sende et kriselag til Midtøsten, og hvor de ber alle parter om å samarbeide med FN.

Våpenhvile

Ifølge libanesisk politi er mer enn 60 sivile blitt drept siden Israel begynte sin militæroffensiv onsdag. Offensiven ble satt i gang etter at Hizbollah-geriljaen tok to israelske soldater til fange og drepte åtte andre.

– Jeg trenger ikke å forklare for dere hvem som er offeret og hvem som er overgriperen. Sikkerhetsrådet må ta en umiddelbar og klar avgjørelse og kreve en helhetlig våpenhvile, sa Libanons spesialutsending Nouhad Mahmoud under debatten i Sikkerhetsrådet.

Men Libanons krav ble ikke innfridd. På den andre siden var Sikkerhetsrådets medlemsland samstemmige i sin fordømmelse av Hizbollahs bortføring av soldater og rakettangrep mot Israel.

– Terrorakse

De fleste medlemmene i Sikkerhetsrådet uttrykket også bekymring over nivået på Israels militære reaksjon etter bortføringene, som Frankrikes FN-ambassadør Jean-Marc de La Sabliere beskrev som «uproporsjonal».

Men ifølge Israels FN-ambassadør Dan Gillerman har Libanons regjering selv skyld i den israelske militæraksjonen ved å unnlate å avvæpne Hizbollah – og dermed muliggjøre angrep mot Israel.

– Libanon er i dag okkupert av terror, sa Gillerman, som beskyldte Hizbollah for å utgjøre en «terrorakse» sammen med palestinske Hamas og myndighetene i Syria og Iran.

Syria og Iran

USAs FN-ambassadør John Bolton la vekt på at Iran og Syria må bære sin del av skylden for krisen i Libanon.

– President George W. Bush har gjort det klart at Syria og Iran må bli holdt ansvarlig for å støtte terrorisme i regionen, og for deres rolle i den nåværende krisen, sa Bolton under møtet.

– Syria er en trygg havn for Hamas og stiller materiale til rådighet for Hizbollah, som også er aktivt til stede i Syria. Samtidig er Irans omfattende og langvarige støtte til Hizbollah godt kjent, sa Bolton.