Over 30 døde fugler, for det meste svaner fra ulike deler av Danmark, er blitt undersøkt ved et laboratorium i Århus.

Den farlige H5N1-typen av fugleinfluensaen er tidligere oppdaget blant annet på den tyske øya Rügen i Østersjøen.