Statsadvokat Peter Brøndt Jørgensen mener at verken straffelovens blasfemiparagraf eller bestemmelsen som forbyr å håne en gruppe på bakgrunn av tro, rase, hudfarge eller andre årsaker kan brukes mot avisa.

– Det er en juridisk avgjørelse, ikke en politisk avgjørelse, understreker han og sier at han legger vekt på hensynet til pressefriheten.

Tegningene ble offentliggjort i Jyllands-Posten 30. september under overskriften «Muhammeds ansikter». Ifølge islam er det forbudt å avbilde profeten, og tegningene utløste protester og kritikk fra flere hold, ikke minst fra Islamisk Trossamfund i Danmark og ambassadører fra 11 muslimske land. Også Den arabiske liga protesterte.

Brøndt Jørgensen sier at ikke bare ord, men også tegninger, omfattes av de to paragrafene.

Han sier at hans endelige konklusjon etter en samlet vurdering, er at det ikke er rimelig grunn til å mene at det er begått et straffbart forhold, og at det derfor ikke er utsikt til en fellende dom, noe det må være for å reise tiltale og straffesak.

Kjennelsen kan ankes til den danske riksadvokaten, Henning Fode.