Statsministeren kritiserte partene for ikke å opptre på en måte som gir håp om noen snarlig bedring av situasjonen.

— Uansett utfall vil det politiske kartet i regionen bli endret, sa Bondevik.

Voldens logikk

Statsministeren mener det er voldens logikk som preger forholdet mellom partene.

— Situasjonen i Midtøsten er intet annet enn dramatisk, sa Bondevik

Han viste til at det har vært en lang rekke framstøt for å få stanset volden og bringe partene tilbake til forhandlingsbordet i de atten månedene som er gått siden den nye intifadaen brøt ut.

— Israelere og palestinere har engasjert hverandre i en meningsløs dødsdans, sa statsminister Bondevik.

Han mener konflikten i Midtøsten bare kan løses politisk, gjennom forhandlinger der Israel garanteres fred og sikkerhet og palestinerne får sin egen stat.

Ikke israelere

Statsministeren advarte mot å bruke situasjonen i Midtøsten til å spre jødehat. Han mener det er skremmende at en politiker som Le Pen får så stor oppslutning som han har fått i Frankrike.

— De holdninger han og likesinnede står for må bekjempes med besluttsomhet. Til dem som bruker den alvorlige situasjonen i Midtøsten til å spre jødehat har jeg et klart budskap: Slikt er fullstendig uakseptabelt. Slik handlinger vil - og skal vi - slå hardt ned på, sa Bondevik.

Han minnet om at det er ulike syn på konflikten i Midtøsten og regjeringen Sharons politikk, også blant jøder i Norge.

(NTB)