Organisasjonen har besluttet å sette strenge ikkerøyk-krav til arbeidssøkere. I alle jobbannonser vil det heretter stå svart på hvitt: «Verdens helseorganisasjon har et røykfritt miljø og rekrutterer ikke røykere eller andre tobakksbrukere.»

På søknadsskjemaene må søkerne svare på om de røyker og om de vil fortsette å gjøre det dersom de blir ansatt. De som svarer ja på begge spørsmålene, vil ikke bli innkalt til intervju.

WHOs talsmann Iain Simpson tror organisasjonens troverdighet står på spill.

– WHO kjører kampanjer mot tobakk og tobakksindustrien, og har ledet an for å få innført den internasjonale avtalen mot tobakk. For oss er det et spørsmål om prinsipper, sier han.

Scanpix