– Vi har foreløpig ikke fått rapporter om flere syke, og så vidt vi vet, er de seks syke barna fortsatt på bedringens vei, sier pressekontakt Per Kristian Svendsen i Folkehelseinstituttet til NTB.

Ifølge Mattilsynet vil det først i neste uke bli klart om kjøttproduktene fra Gilde virkelig er smittekilden.

Barna som er smittet, er i alderen to til sju år. De har fått hemolystisk-uremisk syndrom (HUS) og har utviklet akutt nyresvikt, som kan være dødelig. Helsemyndighetene frykter at flere kan bli syke fordi inkubasjonstiden er på inntil én uke.

Risikerer bøter

Gilde trakk fredag umiddelbart 65 tonn kjøttdeig, karbonadedeig og familiedeig fra markedet etter mistanke om at produktene kan ha vært årsaken til sykdomsutbruddet.

– Vi er svært ulykkelige hvis det viser seg at kjøttdeig fra Gilde er årsaken til sykdommen, sier kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist i Gilde til NTB.

De aktuelle varene er tydelig merket med autorisasjonsnummeret 103 på etiketten, og de skal stamme fra Gildes anlegg på Rudshøgda.

Avdelingsdirektør Stein Ivar Ormsettrø i Mattilsynet fastslår overfor Dagsavisen at kjøttprodusenten risikerer straffeforfølgelse dersom det blir fastslått at selskapets produkter var smittekilden, og at bedriften har opptrådt uaktsomt.

Matminister Terje Riis-Johansen (Sp) har bedt om full rapport om hva som er gått galt.

Fra storfe

Bakterien som forårsaket nyresvikten hos barna, stammer trolig fra en storfebesetning i Hedmark eller Oppland, skriver Nationen. Den farlige E.coli-bakterien forekommer i tarmen hos levende dyr. Nå jakter Gilde, Mattilsynet, Folkehelsa og Veterinærinstituttet etter bakterien i storfebesetningene i Hedmark og Oppland. Også slakteriet på Rudshøgda er underlagt streng kontroll.

Gilde produserer på i alt fem anlegg, men det er ingen indikasjoner på at kjøtt fra de andre anleggene er infisert.

E.coli er tarmbakterier som normalt finnes i store mengder hos mennesker og dyr. Bakteriene er vanligvis ufarlige, men i dette tilfellet dreier det seg sannsynligvis om en farligere type som kan føre til blodig diaré og oppkast og etterfølgende nyresvikt.