Den irakiske delegasjonen kom med en rekke forslag til tyrkiske myndigheter under møter i Ankara fredag, men Tyrkia mener at forslagene vil ta for lang tid å gjennomføre.

Ifølge tjenestemenn som ønsker å være anonyme, kommer den irakiske delegasjonen til å forlate Tyrkia lørdag.

Også fredag angrep tyrkiske kamphelikoptre og jagerfly PKK-stillinger på tyrkisk side av grensen, og enda flere soldater ble fraktet til grensen mot Nord-Irak.

NATO, USA, EU og Irak advarer Tyrkia mot å gå til angrep på PKK-opprørere på irakisk side av grensa, og det har de siste dagene foregått hektisk diplomatisk virksomhet for å unngå en større militæroffensiv.

Tyrkia hevder at den kurdiske PKK-geriljaen har 3.000 mann i Nord-Irak, og at disse til stadighet angriper mål i Tyrkia.

SPENT SITUASJON: Tyrkiske soldater patruljerer i grenseområdet mot Irak.
OSMAN ORSAL