Likevel økte EU-befolkningen med 1,5 millioner, mest takket være innvandrere. Uten innvandring ville Sverige, Tyskland, Hellas og Italia hatt en befolkningsnedgang i år 2000, viser tall fra Eurostat. Men antall innvandrere har likevel gått ned. I fjor kom 816.000 innvandrere til EU, de fleste til Tyskland, Italia og Storbritannia. Til sammenligning kom det 1,35 millioner innvandrere i 1992.

En rekke EU-land har i en årrekke hatt problemer med å holde fødselstallene oppe, særlig i Sør-Europa. I år 2000 gikk fødselsraten ned i Tyskland, Storbritannia, Finland og Belgia. De 15 EU-landene hadde til sammen i overkant av 377 millioner innbyggere 1. januar 2001.

NTB