Begge viser til at de av prinsipp ikke kommenterer artikler basert på de lekkede dokumentene.

Tidligere utenriks— og forsvarsminister Bjørn Tore Godal (Ap) sier at han ikke er overrasket over det som kommer frem.

  • Samtidig er det klart at når man søker eller får en sentral posisjon tett på generalsekretæren i NATO, må man være meget forsiktig med dyrke bånd til tidligere oppdragsgivere, sier Godal, som nå er seniorrådgiver ved Institutt for forsvarsstudier.

— Jeg vet ikke om amerikanerne her gir et riktig bilde, sier avdelingsleder og seniorforsker Nina Græger ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, samtidig som hun peker på at de ansatte i NATOs stab skal jobbe for alliansens beste.

  • Tar de med seg nasjonale synspunkter og ståsteder inn, så får vi en spenning mellom nasjonale interesser og det som er til NATOs beste. Dette illustrerer også at USA er NATOs mektigste medlemsland, og kan tillate seg å gå lenger enn det andre land vil gjøre, sier Græger.