Som ventet trakk ikke Blix noen klar konklusjon i sin redegjørelse, elleve uker etter at våpeninspektørene gjenopptok sitt arbeid i Irak.

Etter elleve uker er inspektørkorpset bygget ut til å omfatte nær 300 ansatte fra om lag 60 land. Disse har gjennomført mer enn 400 inspeksjoner på over 300 ulike steder. Inspektørenes adgang til stedene de ønsker å undersøke har så langt vært uten problemer, fortalte Blix.

Han understreket imidlertid at å etterleve FN-resolusjon 1441 innebærer langt mer enn "åpne dører".Manglende opplysningene om biologiske og kjemiske våpen er et av de alvorligste anke-punktene inspektørene har mot Irak. Det kom frem under Hans Blix redegjørelse i FNs sikkerhetsråd.

Irak har ikke levert tilfredsstillende opplysninger om lagre av nervegassen VX og miltbrann-bakterier (antrax). Hans Blix ba også Irak om å forklare hvorfor deres Al Salmoud II-raketter har en rekkevidde på over de tillatte 150 kilometer. Ifølge opplysninger Irak selv har kommet med, har disse rakettene en rekkevidde på om lag 190 kilometer.

— Spørsmålet om miltbrannbakterier, nervegassen VX og de langtrekkende rakettene er kanskje de mest alvorlige problemene vi står overfor, sa Blix, melder NTB.

Diplomater i New York sier at orienteringen i Sikkerhetsrådet kan gi ammunisjon både til dem som ønsker en krig mot Irak og dem som ønsker å avverge et militært angrep. Blix selv sa i Sikkerhetsrådet at inspektørene ikke trenger så mye lenger tid, forutsatt at regimet i Badad samarbeider fullt ut.

Lederen for Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA), Mohamed ElBaradei, sa i en redegjø-relse til Sikkerhetsrådet at inspektørene ikke har funnet noe bevis for at irakerne driver ulovlig aktivitet på det kjernefysiske området.

— Vi har til dags dato ikke funnet bevis for noen ulovlig atomrelatert aktivitet, sa ElBaradei ifølge NTB. Men sa imidlertid også at de dokumentene Irak overleverte inspektørene nylig, ikke ga noe svar på de uavklarte spørsmålene inspektørene fortsatt har vedrørende Iraks eventuelle atom-programmer.