Storbritannia trakk alt før toppmøtet et forslag om å opprette leire for asylsøkere i europeiske naboland som Albania og Ukraina.

I går avviste EU-lederne å gi økonomisk og politisk støtte til et liknende forslag om å oppbevare asylsøkere i leire — såkalte sikre soner - nær deres hjemland, mens søknadene blir behandlet.

Men britene hadde allerede på forhånd erklært at de vil gå videre med planene på egen hånd, sammen med Nederland, Danmark og muligens også Østerrike.

— Det er naturlig at vi som er enige med britene, også blir med på å diskutere hvordan dette kan gjøres i praksis, sa Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen på en pressekonferanse i går.

Sverige og Tyskland er de sterkeste kritikerne av britenes forslag. EU-kommisjonen og andre er skeptiske til at landene nå skal i gang med egne prøveprosjekter fordi dette kan skape vansker for arbeidet med å harmonisere asylpolitikken i EU.

En talsmann for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) avviste i går den britiske regjeringens påstand om at UNHCR støtter forslaget.

Uventet bred enighet

Ellers falt det mange vakre ord da Frankrikes tidligere president Valery Giscard d'Estaing i går formelt overleverte EU-lederne utkastet til ny grunnlov.

Den uventet brede enigheten i Reformkonventet ble omfavnet, og i sluttdokumentet sies det at utkastet er «et godt grunnlag» for videre behandling i en serie regjeringskonferanser som begynner i oktober og kan vare helt til mars.

Men i går var selv EU-kommisjonens president, Romano Prodi, som har vært så kritisk til forslagene fra Reformkonventet og fortsatt ikke helt fornøyd, raus med rosen til Giscard:

— Dette er en historisk dag for Europa, mente Prodi.

Ellers var det mer «business as usual» på ferieanlegget Porto Carras ved Egeerhavet, 120 kilometer fra Thessaloniki. Rundt 5000, færre enn varslet, demonstrerte mot EUs utvikling. Det forløp til å begynne med fredelig, mens 12.000 politifolk passet på. Men så ville en liten gruppe ha action - og da ble det slåssing med politiet. I løpet av bataljene ble også Dagens Næringslivs leiebil ramponert.

Landbruk i neste uke

På møtet kom også Frankrikes nåværende president, Jacques Chirac, i fokus. Med tv-overført opphisselse, meddelte han torsdag kveld at han ikke aksepterer endringer i EUs landbrukspolitikk som «truer Frankrikes nasjonale interesser».

EUs landbruksministre satt nemlig sammen i Luxemburg og tygget på et forslag fra kommissær Franz Fischler om å legge om politikken for å få ned overproduksjonen av mat. Hovedpunktet er at støtten i fremtiden skal gis som et likt beløp til hvert bruk, ikke knyttes til produksjon.

Nå er forhandlingene utsatt til neste uke, men de fleste tror franskmennene må gi seg og at EUs 45 år gamle landbrukspolitikk snart får en overhaling.

FÆRRE ENN VENTET: Rundt 5000, færre enn varslet, demonstrerte mot EUs utvikling. Det forløp til å begynne med fredelig, mens 12.000 politifolk passet på. Men så ville en liten gruppe ha action - og da ble det slåssing. FOTO: YIORGOS KARAHALIS, REUTERS