Ahern ønsker at Storbritannia stenger det omstridte gjenvinningsanlegget for atomavfall som ligger på kysten av Irskehavet, rett overfor Irland.

Blair sa han forsto den irske bekymringen, som Ahern hadde uttrykt med styrke under samtalene de hadde hatt.

Irland har også tatt opp saken i en FN-domstol for maritime saker i Tyskland, for å forsøke å hindre at Sellafield får fortsatt tillatelse til å operere neste måned.

(NTB)