Ifølge nyhetsbyrået Reuters fikk EU mye av skylden for at det ikke ble gjort noe gjennombrudd under onsdagens forhandlinger. USA, som har tilbudt store reduksjoner i sin jordbruksstøtte, anklaget europeerne for ikke å følge opp.

Andre land, som Sveits og Japan, hevdet på sin side at amerikanerne setter fram overdrevne og urealistiske forslag. EUs handelskommissær Peter Mandelson sa at det har vært tegn til bevegelse i forhandlingene i Geneve, men at det er langt igjen til en avtale.

– Jeg er skuffet over at det ikke har skjedd noen særlig bevegelse i arbeidet med økt markedstilgang for jordbruksprodukter, framholdt den amerikanske handelsutsendingen Rob Portman. Mandag sa Portman at USA er villig til å redusere sine subsidier med 60 prosent.

Betingelsen for dette var imidlertid at EU og Japan måtte kutte med 83 prosent. De amerikansk-europeiske forhandlingene om jordbrukssubsidier er ledd i den såkalte Doha-runden om nedbygging av globale tollbarrierer.