Det finske EU-formannskapet sa tirsdag at det ga opp forsøkene på å komme fram til en avtale etter at EU-landene ikke klarte å bli enige om et kompromissforslag.

Finnene hadde tirsdag innkalt til et ekstraordinært ministerrådsmøte i Brussel for å prøve å presse fram en kompromissløsning, men ministrene fra de 25 EU-landene kom ikke til enighet.

Striden handler i første rekke om muligheten til å få unntak fra bestemmelsen om at den gjennomsnittlige arbeidstiden, inkludert overtid, ikke skal overstige 48 timer per uke.

Behovet for å endre de eksisterende reglene for arbeidstid har tvunget seg fram som følge av dommer avsagt i EU-domstolen. Den har nemlig fastslått at såkalt hviletid på jobb må telle som en del av arbeidstiden.