– Det blir ingen fundamentale endringer, sa Steinmeier til TV-kanalen ARD onsdag og la til at han ikke tror USA vil presse den nye tyske regjeringen til å sende soldater til Irak.

– Jeg tror at de på den andre siden av Atlanteren er smarte nok til å vite at vi vil ta vårt internasjonale ansvar på alvor. Ikke bare i Irak, der vi bidrar med gjenoppbygging og trening av sikkerhetspersonell, men også andre steder, sa Steinmeier.

Ifølge Steinmeier vil imidlertid de tyske soldatene i Afghanistan bli værende som en del av NATO-styrken i landet.

Frankrike

Steinmeier sa onsdag at han vil gi de spesielle forbindelsene med Frankrike og Polen høyest prioritert. Den påtroppende utenriksministeren skal aller først reise til Paris og så Warszawa.

– Det første utenlandsbesøket jeg og Merkel vil gjøre, er til Frankrike, sa Steinmeier, som regnes som en av avtroppende forbundskansler Gerhard Schröders nærmeste allierte.

Det er fortsatt uklart hvor mye makt Steinmeier vil få som utenriksminister i den nye samarbeidsregjeringen til forbundskansler Angela Merkel. Under forbundskanslerne Helmut Kohl og Gerhard Schröder har mye av utenrikspolitikken blitt styrt fra forbundskanslerens kontor.

Budsjett

Den påtroppende utenriksministeren la videre vekt på at samarbeidet med EU vil være viktig for Tyskland i årene som kommer. Steinmeier ønsker å forsikre resten av Unionen om at det tyskfranske samarbeidet ikke skal brukes for å påtvinge de mindre medlemsstatene i EU uønskede vedtak.

– Dette er ikke et tiltak mot de små medlemmene, og dette må vi nok gi klart uttrykk for, fremholdt Steinmeier.

– Jeg tror Europa kun kan fungere når det tyskfranske samarbeidet fungerer.

Steinmeier uttrykte onsdag håp om at problemene med EUs langtidsbudsjett kan løses før jul. Hvis ikke formannskapslandet Storbritannia klarer dette, vil det bli vanskelig å drive politikk i EU, mener Steinmeier.

– Derfor jobber vi med budsjettet og håper og få resultater før jul, sa Steinmeier.