Begge aviser alle anklager, som de kaller grunnløse og forfalskede. Forsvarerne krever statsminister Vladimir Putin ført som vitne. Men saken mot Mikhail Khodorkovskij synes ikke å ha noen ende.

Den nå 45-årige skaperen av Russlands på et tidspunkt største oljeselskap, Yukos, soner allerede en dom på åtte års fengsel. Den fikk han i 2005 for anklager om bedrageri og skatteunndragelse, nå er det ved en rettsinstans i Moskva rettet nye anklager mot ham for underslag av aksjer og oljeandeler samt hvitvasking av penger i årene 1998-2003 i forbindelse med oppbygging og utvikling av Yukos. Selskapet er for lengst konkurs og det meste av de gjenværende verdier overtatt av det statlige oljeselskapet Rosneft.

Han er tiltalt sammen med sin mangeårige forretningspartner, 52-årige Platon Lebedev, som også soner en dom på åtte år, og ifølge tiltalen beløper de økonomiske forbrytelsene seg til ikke mindre enn 173 milliarder kroner – det kan gi en dom på ytterligere 22 års fengsel for de to.

Absurde anklager

Khodorkovskij og Lebedev og deres forsvarere har tidligere kalt de nye anklagene for absurde, og i retten erklærte de seg denne uken ikke skyldige i alle anklager.

Fra et bur av stål og skuddsikkert glass krevde Khodorkovskij at påtalemyndigheten skal presisere innholdet av anklagene. I disse inngår bl.a. 70 ulike uttrykk og betegnelser på bl.a. oljeprodukter, som ifølge Khodorkovskij krever en nærmere forklaring.

– Jeg er spesialist og klar over at olje kan være forskjellig, sa han i retten. Det er ikke tilfeldige formodninger jeg skal forsvare meg mot. Det er en tiltale, og jeg mener at det er uklart og selvmotsigende. Jeg har ennå ikke fått mulighet til å forstå hva jeg er anklaget for.

Avviste

Aktor Dmitrij Sjokhin, som også sto for den forrige rettssaken mot Khodorkovskij og Lebedev, avviste innvendingene.

– Ingen ytterligere forklaring er nødvendig. Det hele er opplagt, sa han.

– Jeg har aldri stjålet noe i hele mitt liv, lød det fra Lebedev. Han kalte anklagene for et bedrag. Statsadvokaten har begått en forbrytelse ved å sette frem falske anklager.

Khodorkovskij beskyldte i sitt innlegg direkte den russiske regjeringen for hykleri og korrupsjon.

– Overordnet er min vurdering av denne rettssaken at den er på linje med rettssakene mot politiske avvikere i Sovjetunionen i 1970-årene. Myndighetene bør overholde sine egne lover, sa han – og fikk klappsalver fra tilhørerne i den lille, tettpakkede rettssalen hvor russiske og utenlandske journalister må sitte skulder ved skulder.

Både Khodorkovskij og Lebedev syntes imidlertid å være ved godt mot. De småpratet sammen i glassburet og vinket til TV-kameraene.

I retten fremla de og forsvarerne via en projektor en rekke tabeller og diagrammer i hensikt å godtgjøre at anklagene er grunnløse.

Putins syndebukk

Det er en alminnelig antakelse at sakene mot Khdorkovskij er politisk motiverte på grunn av daværende president og nåværende statsminister Vladimir Putins personlige ønske om et oppgjør med oligarkene som tjente sine enorme formuer på ruinene av sovjetsamfunnet, ofte med tvilsomme metoder. Khodorkovskij ses som den som ble valgt som syndebukk som straff for hans moralske og økonomiske støtte til partigrupperinger i opposisjon til Putin.

Samtidig ses den nye rettssaken fra opposisjonens og menneskerettsorganisasjoners side som en prøve på om Putins etterfølger, Dmitrij Medvedev, mener alvor når han krever slutt på det han har kalt Russlands rettslige nihilisme. Fra kritikernes side påpekes det at den nye rettssaken bare er et uttrykk for at Kreml fortsatt bruker rettsvesenet til å forfølge politiske motstandere.

Fra forsvarets side anslås det at saken kan komme til å strekke seg over seks måneder på grunn av det omfattende bevismaterialet som fyller 4000 sider. Forsvarerne har lagt frem en liste på ikke mindre enn 478 personer som ønskes avhørt som vitner, blant disse ledende embetsmenn og politikere. Blant andre Putin.

Møter med Putin

Forsvarerne understreket at Khodorkovskij hadde hatt møter med den daværende presidenten for å drøfte utviklingen i oljesektoren.

– Dette vitnet er derfor av vesentlig betydning for å forstå omstendigheter som er relevante for saken, sa en av Khodorkovskijs forsvarere, Vadim Kluvgant.

Forsvarerne ønsker også den tidligere sjefen for sikkerhetstjenesten FSB, Nikolaj Patrusjev, og nåværende visestatsminister Igor Setsjin, ført som vitner. Setsjin har i årevis vært en mektig mann i kulissene i Kreml og antas å ha vært en av hovedmennene i angrepene på Yukos.

At man kommer til å se statsministeren i vitneskranken er imidlertid mer enn tvilsomt. Dommeren fastslo at kravet var forhastet og avviste også en anmodning om utskiftninger i påtalemyndighetens lag, da forsvarerne hadde gitt uttrykk for at en dom over Khodorkovskij og Lebedev er beordret ovenfra.

– Vi vet naturligvis hva som vil skje, sa Khodorkovskijs mor, Marina Khodorkovskaja, utenfor rettssalen.

– Men vi må holde håpet oppe.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

TIL RETTEN: Mikhail Khodorkovskij ankommer rettssalen i Moskva.
Tatyana Makeyeva
I ET GLASSBUR: Tiltalte Khodorkovskij befiner seg i et glassbur i retten.
Grigory Dukor
DEN GANG: Daværende Yukos-sjef Mikhail Khodorkovskij var sammen med president Putin gjest hos det norske kongeparet på en slottsmiddag i 2002.
Richardsen, Tor