Den tyske vertinnen gikk hardt ut i oppkjøringen til G8-toppmøtet, og krevde håndfaste klimaløfter fra klubbmedlemmene.

Men motstanden — særlig fra USA - var hard, og de siste par ukene gjorde kansler Angela Merkel sitt beste for å dempe forventningene til hva det ville være mulig å få til.

Derfor kunne hun snakke om en «storartet suksess» da hun fortalte om klimakompromisset de var kommet frem til i går ettermiddag. Det til tross for at G8-landene ikke satte seg noen bindende mål, verken for CO2-utslipp, temperaturøkning eller energieffektivisering. Merkel og resten av EU ville egentlig hatt fastspikrede krav på alle tre feltene.

Inn under FN-paraplyen

Det «svært store fremskrittet» som Merkel skrøt av, består av flere punkter:

  • Alle G8-landene - USA inkludert - er enige i at det trengs en ny klimaavtale i FN-regi, som skal etterfølge Kyoto-avtalen.
  • Målet er raske forhandlinger, med en ny global avtale på plass i 2009.
  • De separate klimaforhandlingene som USA har tatt initiativet til mellom verdens 15 største forurensere skal også inn under FN-paraplyen.
  • Alle G8-landene forplikter seg til «seriøst å vurdere» en halvering av klimagassutslippene innen 2050.
  • Alle G8-landene tar inn over seg de dramatiske konklusjonene i FNs siste klimarapport.

Dårlige utsikter lenge

Særlig USA har hittil vært heller lunken til FNs klimapanel. George W. Bush har heller ikke ivret for ny klimaavtale. Den nåværende Kyoto-avtalen er ikke ratifisert av USA.

Det har lenge vært klart at USA ikke ville gå med på bindende utslippsmål. Heller ikke Russland ville ha noen slik formulering.

Kansler Merkel fremstilte det derfor som en stor seier at de alle lover «seriøst å vurdere» en halvering av utslippene.

Lederen for FNs divisjon for klimaendringer, Yvo de Boer, hilste kompromisset velkommen, særlig fordi det legger til rette for at reelle og hurtige klimaforhandlinger. Første runde blir på FNs klimakonferanse i desember.

«En vits» og «hykleri»

Miljøorganisasjonene var langt fra fornøyde. Greenpeaces klimaekspert Jörg Feddern sier det som blir lovet er «altfor lite», og at det trengs bindende mål. Globaliseringskritikerne i Attac kalte klimakompromisset «en vits» og «hyklersk».

Litt mer positive var WWF, som ser et lyspunkt i at alle har enes om videre klimaforhandlinger i FN-regi.

Britenes Tony Blair og Nicolas Sarkozy presset begge hardt på for å få USA med på å nevne et kutt-mål på 50 prosent. Blair sa seg etterpå overrasket over at det hadde gått såpass bra:

— Nå har samlet oss om at vi skal ha en ny klimaavtale, at den skal omfatte alle, inkludert USA og Kina, og at den vil innebære betydelige kutt, sa Blair.