Det finnes beviser for at USA driver «outsourcing» av tortur, det vil si at de frakter fanger til land der de blir torturert, men Europarådets spesialrapportør, Dick Marty, har ikke greid å finne avgjørende beviser for at det har eksistert hemmelige fangeleirer i Europa, heter det i rapporten som Marty la fram for EU-parlamentarikerne tirsdag.