Den finske avisen Borgåbladet skrev onsdag at et fly som kan ha vært ett av «CIAs flygende fengsler» landet på Helsingfors-flyplassen Vanda i mai 2003. Ifølge luftfartsverkets opplysninger inneholdt flyet frakt, men det er uvisst hva denne besto av.

– Flyet Borgåbladet omtaler, finnes ikke i fortegnelsen over de fem flyene som kobles til CIA, sier luftfartsverkets informasjonssjef Irmeli Paavola.

Ifølge ukeavisen Ny Tid har Norge også hatt besøk av et fly som ved flere anledninger skal ha vært benyttet av CIA, senest ved en mellomlanding på Gardermoen 20. juli i år. USAs ambassade har avvist at flyet var på noe statlig oppdrag.

Europarådet i Strasbourg kunngjorde onsdag at det vil granske påstandene om at CIA-fly frakter terrormistenkte med egne fly til og fra flyplasser i Europa. Rådet gransker allerede anklager om at organisasjonen driver hemmelige fengsler i flere europeiske land.

Norge, Sverige og Finland er langt fra de eneste landene som skal ha hatt besøk av CIAs fly. Maskinene skal også være sett på flyplasser på Island, Italia, Polen, Portugal, Romania, Spania og Tyskland.