FRANK M. ROSSAVIK

Europakommisjonen og Norge møttes i går i et nytt forsøk på å finne en mer varig avtale om eksportvilkårene for norske lakseprodusenter. Men det gikk ikke.

— Vi hadde et møte på halvannen time, men kom ikke i mål, sier EU-ambassadør Bjørn T. Grydeland.

Han vil ikke svare på om det ble tilnærming. Partene skal ha kontakt igjen i dag for å diskutere neste steg.

Utgangspunktet er skotske og irske oppdretteres krav om beskyttelse mot konkurranse. I februar mener EU den midlertidige kvoteordningen som nå er i funksjon må erstattes av et nytt arrangement. EU vil ha en kombinasjon av kvoter og minstepris, Norge tilbyr frivillige tiltak for å redusere eksporten.

Tanken er at tiltak partene eventuelt blir enige om skal gjelde i 2-4 år, og slik sett gi de norske eksportørene fred for stadig nye dumpinganklager og liknende.

Innen utløpet av uken må Kommisjonen - på grunn av formelle tidsfrister -bestemme seg for om den vil iverksette undersøkelser av nye dumpinganklager mot den norske næringen.

Siden EU ikke kan ha to liknende saker gående samtidig, har det vært antatt at de pågående samtalene må avklares denne uken. Kommisjonen har imidlertid signalisert at den kan vedta undersøkelser, uten rent faktisk å iverksette dem før prosessen med Norge er sluttført.

Dermed er tidsnøden ikke like sterk. Men ambassadør Bjørn T. Grydeland sier at Norge vil ha en løsning før eksportørene har brukt opp den gjeldende kvoten og må begynne å betale 17,8 prosent toll. Det ventes å skje i desember.