Mollerup sier selv at det ikke knytter seg noen dramatikk til hans avgang. Han slutter som sjefredaktør, men ikke som medarbeider i avisen: Tvert om sier han fra seg lederstillingen for å få mer tid til å skrive.

Beklager Styreformann Torben Möger Pedersen beklager Mollerups beslutning, men sier samtidig at han forstår den.

— De siste fem årene har han gjort en stor og verdifull innsats for Information, fastslår styreformannen.

Information er et uavhengig, venstreorientert organ som ble grunnlagt som illegal avis i 1943, og som begynte å komme ut som ordinær dagsavis etter at den tyske okkupasjonen var over i 1945. Opplaget ligger på rundt 25.000.

Danske venstreorienterte har lenge hatt et slags hat-kjærlighets-forhold til Information. De klager over dens mange svakheter, men kan likevel ikke greie seg uten avisen som går under tilnavnet "den minst dårlige". NTB