Dag Øyvind Olsen, NTB

— Vi vil ta imot dem på humanitært grunnlag. Dersom Australia ikke ønsker dem, hvor kan de ellers dra, sier Sulaiman Abdul Manan, en talsmann for det indonesiske utenriksdepartementet, til nyhetsbyrået Reuters.

En talsmann for rederiet Wilh. Wilhelmsen i Sydney understreker imidlertid at skipet ikke kan sette kursen mot Indonesia.

— Skipet er ikke utstyrt for å legge ut på en sjøreise med 400 mennesker om bord, sier Peter Dexter som er rederiets regionaldirektør for Oceania.

Australia fastholder Australias konservative regjering fastholder sin beslutning om å nekte det norske lasteskipet "Tampa" å gå til land på Christmas Island.

Skipet har siden mandag ligget i internasjonalt farvann utenfor den australske øya.

Flyktningene fra Afghanistan, Sri Lanka og Pakistan har tidligere truet med å hoppe over bord dersom de blir sendt tilbake til Indonesia som de kom fra, og kaptein Arne Rinnan tviler ikke på om de mener alvor.

— Spenningen stiger nede på dekk. Så lenge de kan se Christmas Island oppfører de seg rolig, sier Rinnan til australsk radio.

- Tryggest Australias immigrasjonsminister Philip Ruddock hevdet tirsdag at det vil være "tryggest" for flyktningene å bli tatt med til Indonesia, ettersom det ifølge ham ikke er egnede kai-anlegg til å ta imot "Tampa" på Christmas Island.

— Dette er absolutt ikke vårt problem, sa Ruddock.

— Denne situasjonen oppsto fordi et fartøy gikk ned i internasjonalt farvann, i et område der Indonesia har ansvaret for redningsarbeid, la han til.

Australias immigrasjonsminister understreket videre at han alt i løpet av dagen vil fremme et lovforslag i nasjonalforsamlingen, som skal gjøre det vanskeligere for flyktningskip å komme til Australia.

Det er bred politisk enighet om den tøffe linjen overfor asylsøkere i den australske nasjonalforsamlingen, selv om Australia har måttet tåle hard kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner for sin restriktive flyktningpolitikk.

- Stadig sykere Kaptein Arne Rinnan fortalte i morgentimene til australsk radio at 22 av båtflyktningene har diaré, mange andre har mageproblemer og noen har skabb.

— De blir stadig sykere. I går ettermiddag innledet de sultestreik. De nektet å ta imot mat og vann, bortsett fra til barna og til fire gravide kvinner, sa Rinnan.

Ifølge ham har "Tampa" nok mat og vann om bord til mellom sju og ti dager, lengre dersom båtflyktningene fortsetter sin sultestreik. Det australske forsvaret sendte tirsdag et Hercules-fly med mat og medisiner, som etter planen skulle droppes fra lufta ved "Tampa".

Australsk anmodning Den 35 meter lange indonesiske trefartøyet flyktningene forsøkte å ta seg til Australia med, fikk problemer søndag kveld og holdt på å synke. Den australske kystvakten oppdaget båten, og varslet redningssentralen i Canberra. Etter å ha koordinert sitt arbeid med den indonesiske redningstjenesten, anmodet australierne skip i området om å komme havaristen til unnsetning. Tre skip meldte tilbake, og av dem var Wilhelmsen-fartøyet som var på vei fra Fremantle til Singapore det nærmeste.

Da "Tampa" kom fram til det synkeferdige fartøyet, viste det seg å ha over fem ganger så mange personer om bord som de første meldingene tydet på.

Flyktningene nektet kapteinen å sette kursen mot Indonesia som de kom fra, og Rinnan fant det tryggest å etterkomme kravet.