Til nå har 55 mennesker i Indonesia mistet livet på grunn av viruset. Til tross for det stigende dødstallet blant mennesker, har myndighetene avvist eksperters råd om masseslakting av fjærfe i områder der viruset er oppdaget. Årsaken er både at det vil bety store økonomiske tap og være svært vanskelig å gjennomføre i et land med i alt 220 millioner mennesker.

– Det er lover som forbyr fjærfe i byer i Thailand og Hongkong. Vi vil også innføre det snart, sa Indonesias helseminister Siti Fadilah Supari fredag.

På verdensbasis har fugleviruset krevd 151 menneskeliv i ni ulike land siden 2003.