– India kan ikke bli et land med øyer av rask vekst omgitt av store områder uberørt av utviklingen, der vekstens goder bare tilfaller noen få, sa Singh i sin tale, som han holdt bak skuddsikkert glass foran New Delhis historiske Røde fort.

– Vi har gjort framskritt i de mange slagene mot fattigdom, uvitenhet og sykdom. Men kan vi si at vi har vunnet krigen, spurte han.

India har en av verdens raskest voksende økonomier, men har samtidig et voksende gap mellom fattige og rike. Mange hundre millioner indere strever med å overleve på mindre enn én dollar, seks kroner, dagen.

Statsministeren kunngjorde også at regjeringen vil bruke over 30 milliarder kroner til et program for å styrke landbruket, og karakteriserte Indias fattigbønder som landets ryggrad. Han lovte også mer penger til utdanning, helse og utvikling på landsbygda.

Han karakteriserte også feil— og underernæring som «en nasjonal skam». Ifølge tall fra FNs barnefond Unicef er 46 prosent av indiske barn under tre år underernært.

Store sikkerhetsstyrker er utplassert rundt om i landet i forbindelse med feiringen av uavhengighetsdagen.