Avtalen gjelder utlevering til enhver form for internasjonalt krigstribunal dersom det andre landet ikke godtar utleveringen.

Minst 14 andre land har tidligere gjort lignende avtaler med USA, men de fleste av disse er enten små eller nære allierte av USA. India har over 1 milliard innbyggere og er med sine atomvåpen en regional stormakt.

USAs motstand mot krigsforbryterdomstolen har ført til sterk misnøye blant europeiske land.

(NTB)