Det er det foreløpige resultatet av folketellingen som foretas hvert tiende år. Fra 1991 til 2001 er det blitt 181 millioner flere mennesker i landet. Men takten i befolkningtilveksten avtok på 90-tallet.

Fra 7. til 28. februar var to millioner "folketellere" i sving. Tellingene som har vært gjort helt siden 1872 skal ikke bare gi et bilde av befolkningen, men også gi myndighetene opplysninger om befolkningsutviklingen.

(NTB)