Myndighetene har imidlertid ennå ingen oversikt over antall døde og skadde, fordi katastrofen har utløst en masseflukt.

Tusener av mennesker har flyktet fra jordskjelvområdene med busser, lastebiler, på traktorer og til fots. Masseflukten skyldes dels redsel for etterskjelv, og dels mangel på rent vann, mat, medisiner og husly etter skjelvet, som ble målt til 7,9 på Richters skala.

Redningsarbeidere og overlevende lette i natt norsk tid fortsatt etter ofre for jordskjelvet under ruinene av sammenraste hus i delstaten Gujarat i de nordvestlige deler av India. Mer enn 100.000 mennesker er meldt savnet.

NTB