Det liker lokalbefolkningen dårlig.

— Landet vårt er vår mor. Vi kan ikke selge det motkompensasjon, sier Taramati Vaghdhare, som er blitt pågrepet forsine protester mot byggingen av de nye atomreaktorene i Jaitapur,36 mil sør for Mumbai.

53-åringen nekter å flytte for å gi plass til verdens størsteatomkraftverk, og hun sier myndighetene blir nødt til å skyte hennefor å få henne fjernet.

Miljøforkjempere sier området hvor kraftverket skal bygges, ofteblir rammet av jordskjelv, mens lokalbefolkningen for sin del eravhengig av fiske og jordbruk for å overleve. De frykter atutbyggingen skal ta fra dem levebrødet, og at kjernefysisk avfallskal forurense jorden og sjøen. De er også redd for at India ikkeer rede til å takle en eventuell atomulykke.

Motstanden har økt i styrke som følge av atomulykken vedFukushima-kraftverket i Japan. Under en demonstrasjon motutbyggingen i India sist uke så politiet seg nødt til å skyte motfolkemengden, og én person ble drept.

Mangler alternativer

Men selv om lokalbefolkningen skulle klare å stanse denplanlagte utbyggingen i Jaitapur, er det lite trolig at Indiasregjering vil droppe sine storstilte ambisjoner om utbygging avkjernekraft. Den kroniske strømmangelen og få andre alternativer erårsakene til det.Rundt 40 prosent av befolkningen, omkring 500millioner, mangler strøm, noe som bremser landets økonomiskvekst.Statsminister Manmohan Singh satte sin politiske karriere påspill da han inngikk en avtale med USA i 2008 som gjorde slutt påIndias kjernefysiske isolasjon.

I dag har India bare 20 stort sett små reaktorer, men landetplanlegger å bygge 30 nye reaktorer innen 2032.Til tross forFukushima-ulykken nylig forsikrer Singh at landets atomprogramfortsatt går på skinner. Men myndighetene skal likevel gå gjennomsikkerhetssystemene på nytt for å forsikre seg om at indiskekraftverk tåler en lignende naturkatastrofe.

Frykter varm sjø

På selve byggetomten er det lite som minner om konflikten somraser. I det tynt befolkede området bor det stort sett bønder somproduserer cashewnøtter og ulike typer mango. Rundt 120 av de 2370familiene som er berettiget til kompensasjon, skal ha akseptertmyndighetenes tilbud. Men flere medlemmer av det lille samfunnetsier lokalbefolkningen står sammen, og at det bare er landeiere somikke bor i området, som har godtatt tilbudet.

I fiskerlandsbyen Sakhri Nate like i nærheten bringer 600fartøyer inn rundt 50.000 kilo reker, blekksprut, laksestørje ogandre arter hver dag. Innbyggerne i byen frykter at atomutbyggingenskal føre til økt temperatur i havet.

— Det varme vannet som vil komme ut i sjøen, vil drive vekkfisken, sier fiskeren Majeed Latigowarkar (45).

Han er ikke imponert over myndighetenes forsøk på å «kjøpe»lokalbefolkningens støtte ved å dele ut GPS'er og annet elektroniskutstyr til bruk i fisket.

— Hvis regjeringen ønsker å gi oss noe, er det bare å gi osssjøen vår, sier han.Operative i 2018Franske Areva skal bygge to avJaitapur-reaktorene, og Frankrike skal i 25 år sørge for drivstofftil dem. Avtalen mellom India og Frankrike er verdt omkring 56milliarder kroner.Areva-reaktorene blir de første av totalt seks iJaitapur, og byggingen skal etter planen starte i år. Reaktoreneskal være operative innen 2018.For India er det et mål at 13prosent av landets energi skal komme fra atomkraft i 2030.