PERNILLE MENGSHOEL

Det midlertidige importforbudet for dansk storfekjøtt vil gjelde fra i dag eller i morgen. De vil også stoppe omsetningen av slikt kjøtt. — Dette er basert på danskenes egen reaksjon, og er et administrativt tiltak for å stoppe spredningen av smitte sier Direktør i Statens Næringsmiddeltilsyn, Gunnar Jordfald til Bergens Tidende. Han regner faren for norske forbrukere som liten, men sier at de vil opprette forbudet så lenge danskene gjør det. Han oppfordrer også folk som har dansk kjøtt liggende i fryseren om, til lå la det ligge inntil videre.

Jakter på danskættede dyr Danmark er blitt sett på som et sikkert land når det gjelder kugalskap (BSE). Derfor har vi tillatt import av storfe derfra. Siden 1990 har vi tatt inn 570 levende dyr. Vi har også importert embryo og sæd. Disse dyrene og etterkommerne er det Statens dyrehelsetilsyn nå vil spore opp. - Disse vil bli fulgt opp, og tiltak vil bli vurdert, sier Keren Bar-Yaacov, internasjonal koordinator ved Statens dyrehelsetilsyn. - Hun medgir likevel at noen av dem allerede kan være slaktet. I Danmark jaktes det på smittekilden, og det må kartlegges om flere dyr kan være rammet. Siden det syke dyret er født og oppalet i Danmark, må det ha blitt smittet der i landet. I 1992 ble det også påvist kugalskap hos et dansk storfe. Men da viste det seg at dyret var importert fra Storbritannia. Dermed gikk de ut fra at sykdommen stammet derfra.

Kontrollerer ikke kjøtt I 1999 importerte vi drøyt 14 tonn storfekjøtt fra Danmark. Hittil i år har vi tatt inn 337 kilo. Dette er relativt lite, når vårt totale forbruk er 5 til 7 000 tonn hver måned. Det finnes ingen måte å teste om kjøttet stammer fra et sykt dyr. - Kugalskap testes ikke på matvarer, forteller Aslaug Sandvin hos Næringsmiddeltilsynet i Bergen. - Sykdommen kontrolleres ved at veterinærene overvåker besetningene hos bøndene. Ved Næringsmiddeltilsynet kontrolleres matvarer som importeres til Norge. Sandvin forteller at av mat som kommer fra utenfor EU, kontrolleres hvert parti. Fra det som stammer fra EU-land tas det derimot bare stikkprøver. - Vi driver overvåking, og kan ikke holde noe tilbake, forteller Aslaug Sandvin. - I praksis risikerer vi at varene er i butikkene før vi får testresultatene, men som regel går testene raskt, og vi får meldt fra hvis det er noe galt.