Imamene deltar på en stor muslimsk konferanse i Bahrain, der striden om karikaturtegningene av profeten Muhammed er tema.

De danske imamene, blant dem Jihad al-Farra som er formann i Dansk Islamsk Råd, skal blant annet orientere om den danske riksadvokatens beslutning om ikke å reise sak mot Jyllands-Posten som først trykket tegningene.

– Urimelig

På forhånd fryktet enkelte at de danske imamene med sin deltakelse skulle bidra til å skjerpe striden, men onsdag overrasket de alle ved å oppfordre verden til å avblåse boikotten.

I en felles kunngjøring understreker de seks imamene at det ikke er muslimsk skikk å straffe uskyldige, og at det derfor er urimelig at danske selskap som Arla og Grundfoss nå må lide for at Jyllands-Posten trykket tegningene.

Konferanse i Bahrain arrangeres av fem muslimske organisasjoner, blant dem Den internasjonale unionen av lærde muslimer som ledes av Yusuf al-Qaradawi.

– Ingen effekt

Han stilte seg tidligere i spissen for en boikott av danske varer, men gjør nå i likhet med de danske imamene helomvending.

– Til å begynne med hadde boikotten en effekt. Den fikk politikerne på banen. Vi hadde håpet på en endring av klimaet, men det har ikke skjedd. Nå hjelper ikke boikotten lenger, og den rammer verken Jyllands-Posten eller andre på politisk nivå som har vært del i saken, sier Qaradawi som nå tar til orde for fred og forsoning.

Qaradawi er identisk med en av dem en norske kristen-muslimsk delegasjonen møtte på en rundreise til muslimske geistlige ledere i midten av februar.