Statsminister Wim Kok svarer at imamens uttalelse er svært alvorlig og ekstremt sårende. Kok mener de muslimske prestene bør være seg bevisst normene og verdisynet som er nedfelt i landets lover.

— Med sine ord kan imamene bevisst eller ubevisst oppmuntre til vold mot homoseksuelle, sier Kok. Regjeringen skal ha et møte med de muslimske prestene for å informere om at den typen utsagn om homofile ikke passer seg i Nederland.

Imamen Khalil el-Moumni sa på TV forrige uke at homoseksualitet er en sykdom som kan ødelegge samfunnet. Det vakte sterke reaksjoner blant homofile, som skrev til statsministeren og ba ham reagere mot prestenes utsagn.

En annen imam fulgte opp med å si til en Nederlandsk avis at homoseksualitet er "skamløst, upassende, skandaløst og utålelig.", mens en tredje mente at medisinsk behandling var eneste løsning.

Påtalemyndigheten i Rotterdam gransker om uttalelsene til el-Moumni kan kalles diskriminerende og ærekrenkende. I så fall risikerer han både fengsel og bot.

(NTB)