Italienske myndigheter mener at det internasjonale samarbeidet mot illegal innvandring er for svakt.

Innvandrerne befant seg om bord i fartøyet "Kalsit", som først ble observert rett ved kysten nord for Crotone. Båten seilte under gresk flagg, men etterforskerne tror den er registrert i Tyrkia.

Mannskapet på fem ble arrestert, mistenkt for menneskesmugling. Hele mannskapet var tyrkisk.

Det italienske innenriksdepartementet har fått rapporter om at båten skal ha vært innom Tyrkia og Hellas. Italia har flere ganger spurt Tyrkia om å skjerpe havnekontrollen. Senest i januar ble greske myndigheter bedt om å hindre menneskesmuglere som stopper i Hellas for forsyninger, slik de første rapportene indikerer at "Kalsit" gjorde.