Ingeniørselskapet har vært engasjert av støttegrupper for de etterlatte etter brannen om bord på passasjerskipet i april 1990. Torsdag i forrige uke presenterte branningeniør Pierre Palmberg i Malmø-firmaet det nye materialet for justiskomiteen i det danske Folketinget med tanke på å få oppnevnt en ny undersøkelseskommisjon.

Flertallet i komiteen avviste kravet om en ny kommisjon, men den danske justisministeren, Lene Espersen, ble pålagt å kommentere hovedpunktene i den utredningen som er lagt fram.

Hvis ikke justiskomiteen er tilfreds med svarene, vil saken bli tatt opp igjen.

Bakgrunnen for kravet om en ny undersøkelseskommisjon er mistanken om at brannene ikke var påsatt av en pyroman, men som et ledd i en forsikringssvindel.

Utredningen som Pantektor har foretatt opererer med i alt seks påsatte branner. Den norske utredningen fra 1991 konkluderer med at det var to påsatte branner og at brannstifteren selv omkom i brann nummer to som uansett var hovedbrannen.

Konklusjonen i den norske utredningen om at gjerningsmannen omkom i brann nummer to bygger på obduksjonsrapporten.

Pantektor trekker ikke dette i tvil, men reiser spørsmål om hvem som da kan ha påsatt de fire påfølgende branner som selskapets ingeniører mener å kunne påvise i det materialet som foreligger.

Det tok svært lang tid før brannen om bord i Scandinavian Star var slukket, men det har tidligere vært antatt at brannen blusset opp igjen mens fartøyet var under slep til Lysekil i Sverige. Nå hevder altså de svenske ingeniørene at det ble påsatt fire nye branner, den siste lenge etter at de overlevende hadde forlatt fartøyet. (©NTB)

einar.olsen@ntb.no