KLAUS JUSTSEN

Arnold Schwarzenegger har lagt sin innbringende Hollywood-karriere i møllposen for å dra mot nord og bli guvernør på fulltid i Californias hovedstad Sacramento.

Etter å ha vunnet en overraskende klar seier har den moderate republikanske politikeren forsikret at han vil bruke alle sine krefter på den nye oppgaven og om nødvendig arbeide døgnet rundt.

Enorme forventninger

En gigantisk innsats er nødvendig hvis bodybuilderen og skuespilleren skal innfri de enorme forventningene som han skapte under en valgkamp som var like rik på løfter som den var fattig på konkrete forslag.

Om det er nok til å løse statens budsjettkrise regnes av mange som mer enn tvilsomt. Under valgkampen var det en fordel å opptre som politisk debutant, men det er neppe noen hjelp når det skal regjeres og tas vanskelige beslutninger.

Den nyvalgte guvernøren har fem uker til å utforme et program og deretter bare to måneder til å legge frem sitt eget forslag til et budsjett innen fristen utløper tidlig i januar.

Første utspill har vært sammensetningen av et mannskap med erfarne lokale politikere, som skal sikre en smidig overgang når valgresultatet formelt godkjennes senest 15. november.

Der blir imidlertid bruk for mer enn erfaring hvis løftene om å skape balanse i budsjettet skal oppfylles. I første omgang vil underskuddet bli økt fra 8 til minst 12 milliarder dollar når Schwarzenegger som lovet omstøter en beslutning om å tredoble registreringsavgiften for biler.

Øker skattene ...?

Californias demokratiske finansminister Phil Angelides tok imot sin nye sjef med en skarp advarsel. «Regnestykket er veldig vanskelig, hvis ikke umulig.»

Guvernørens mange tilhengere i begge leirer fastholder selv i lys av de ubehagelige økonomiske realiteter at superstjernen tross manglende erfaring og spinkel bakgrunn er den rette mann til oppgaven. Enkelte innrømmer imidlertid at det kan bli nødvendig å benytte en av de få nødventilene som rådgivere fikk lagt inn i valgkampen. Løftet om ikke å øke skattene var ikke totalt. Det kunne bli nødvendig hvis det oppsto katastrofer, som f.eks. et jordskjelv ...

UMULIG OPPGAVE: Arnold Scharzenegger har påtatt seg en umulig oppgave: å få styr på Californias økonomi.<br/> FOTO: ROBERT GALBRAITH, REUTERS